Formació

Aquí trobaràs la informació sobre la nostra oferta de cursos especialitzats en teràpies manuals, per la teva formació professional.

Objectiu dels cursos

A Koré formem professionals. Els / les nostres alumnes reben una preparació pràctica i real en les teràpies manuals, per poder exercir la professió de manera immediata i eficient.

En els nostres cursos, no és necessària cap formació prèvia, per què s’inclouen totes les matèries necessàries per un aprenentatge complet

Metodologia

Realitzem pràctiques constants i habituals des del principi del curs.

Seguim el sistema d’avaluació contínua, amb una valoració final.

Tenim un nombre reduït d’alumnes per classe per poder formar a cadascun, fins que cada manipulació sigui realitzada de forma correcta. En aquesta pràctica professional, cada moviment ha de ser precís perquè el tractament resulti eficaç.

Les assignatures teòriques d’Anatomia, Fisiologia i Naturopatia, són imprescindibles per garantir resultats professionals.

Material

S’entrega tota la documentació del curs per a que l’alumne pugui fer les seves consultes i el seguiment de les classes.

Koré posa a disposició de l’alumnat tots els productes i aparells necessaris per realitzar les pràctiques.

Titulació

Diploma i carnet professional de Koré a tots els alumnes que superin les proves.

D’acord amb la normativa legal vigent en aquests moments, tots els cursos de teràpies manuals o naturals es consideren com ensenyament privat d’índole divulgativa i serveixen per exercir la professió però no són, formen part o estan associats amb cap ensenyament oficial o reglat. Aquesta circumstància es deriva de la manca de regulació oficial actual sobre aquests temes.